Realizacja wymagań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Janowie: sprawozdanie z propozycji książek do zakupu.
Przez cały marzec uczniowie Szkoły Podstawowej wraz z wychowawcą, nauczycielami i rodzicami tworzyli poprzez wypełnienie ankiety -  klasowe listy propozycji książek do zakupu przez bibliotekę szkolną. Poszczególne propozycje z ankiet zostały zebrane i w ten sposób powstała ogólnoszkolna lista.
Jak widać przyłożyliście się solidnie do tego zadania, ponieważ zawiera ona ponad 300 tytułów książek o interesującej Was tematyce oraz książki potrzebne w procesie dydaktyczno - wychowawczym. Wskazane przez Was tytuły są dowodem na to, że bacznie śledziliście w tym czasie nowinki wydawnicze, czytaliście recenzje w czasopismach młodzieżowych, przeglądaliście oferty księgarń, rozmawialiście, decydowaliście! Brawo! Cel został osiągnięty!
Lista zgodnie z wymogami Programu została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Rodziców, Radę Samorządu Uczniowskiego oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Janowie. Proponowane przez głosujących tytuły zostaną (w miarę możliwości) zakupione z dotacji jaka została przyznana naszej szkole z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. (Ogólnoszkolna lista z propozycjami książek do zakupu  wywieszona jest na gazetce w bibliotece szkolnej)
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W JANOWIE
ul. Białostocka 16
16-130 Janów
tel/fax 857216013
spjanow@wp.pl