„Czytanie jest the best”

Uczniowie klas I - III Szkoły Podstawowej w Janowie wzięli udział w
2 edycji konkursu „ Czytanie jest the best”.
      Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Rada Oddziału w Białymstoku, Fundacja Sąsiedzi, Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku.
       Konkurs wpisuje się w działania związane ze współpracą TNBSP Oddział w Białymstoku z Fundacją Sąsiedzi podczas Festiwalu literackiego ,,Na pograniczu kultur" w ramach VI Międzynarodowych Targów Książki w Białymstoku oraz realizacją 6. Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom.

Cele szczegółowe konkursu:
•promowanie czytania jako alternatywnej formy spędzenia czasu wolnego,
•podkreślenie roli czytania w rozwoju myślenia, wyobraźni i wrażliwości,
•rozwijanie wyobraźni twórczej,
•zachęcenie do podejmowania twórczych działań,
•umożliwienie prezentacji własnej twórczości,
•podjęcie działań zgodnych z realizacją kierunków polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2016/2017 „Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.”

   Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej - ilustracji do książki ulubionego autora. W konkursie wzięło udział aż 72 uczniów. Jury zgodnie z regulaminem wyłoniło tylko 3 prace, które zostały wysłane do organizatora konkursu i będą reprezentować naszą szkołę (szkoda, że nie mogliśmy więcej, bo jak widzicie wszystkie prace są bardzo ładne).
Są to prace: Majki Suchockiej z klasy II B, Ewy Święcickiej z klasy I oraz Justyny Szamborskiej z klasy II A.
Pozostałe prace można oglądać na wystawce w czytelni biblioteki szkolnej. Zapraszamy!
Majka Suchocka kl. II B
Ewa Święcicka kl. I
Justyna Szamborska kl. II A
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W JANOWIE
ul. Białostocka 16
16-130 Janów
tel/fax 857216013
spjanow@wp.pl