JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM
     2 czerwca 2017 roku wspólnym biciem rekordu czytania, rozpoczęliśmy obchodzony w naszej szkole Dzień Dziecka. O godzinie 9.00 przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. Zgromadziliśmy się licznie na placu szkolnym, wzięliśmy ze sobą dobre humory, kocyki i przede wszystkim książki.
    W pobijaniu ubiegłorocznego rekordu czytania wzięli udział zaproszeni uczniowie, przedszkolaki i pedagodzy ze Szkoły Podstawowej w Białousach, cała społeczność szkolna Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie, rodzice uczniów, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie, przedstawiciele Policji i Straży Granicznej.
    Głośnym czytaniem fragmentów prozy i wierszy naszą akcję wsparli również zaproszeni goście: Dyrektor naszego Zespołu Szkół Samorządowych pani Teresa Rymarska, pan Jerzy Pogorzelski Sekretarz Gminy Janów, wikariusz parafii św. Jerzego w Janowie ksiądz Karol Swatkowski, przewodniczący Rady Rodziców pan Józef Kołpak oraz Sołtys Janowa a zarazem funkcjonariusz Straży Granicznej pan Andrzej Bielec.
     Występ naszych czytających wzbudził wśród uczestników duży aplauz, zostali oni nagrodzeni gorącymi brawami. Następnie każdy z uczestników otworzył swoją książkę i zagłębił się w lekturze dla własnej przyjemności.
    Do wspólnej akcji przystąpiło 520 osób. Uważamy, że założone cele zostały osiągnięte i teraz z niecierpliwością będziemy oczekiwać na ogólnopolski wynik.
   Wszystkim uczestnikom akcji „ Jak nie czytam jak czytam” dziękujemy za zaangażowanie!

                                 Organizatorzy: Grażyna Skowrońska, Elżbieta Zarzecka, Krystyna Bakun
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W JANOWIE
ul. Białostocka 16
16-130 Janów
tel/fax 857216013
spjanow@wp.pl