KONKURS PT. „HARRY POTTER I WIEDZA TAJEMNA”
W dniu 28.04.2017r.  odbył się konkurs pt. „Harry Potter i wiedza tajemna” dla uczniów gimnazjum zorganizowany przez bibliotekę szkolną. W konkursie wzięło udział 30 uczniów. Najlepsze wyniki osiągnęło 12.
W drugim etapie konkursu największą wiedzą wykazały się następujące osoby: Weronika Zaręba, Natalia Rogowska i Patrycja Kraśnicka. Otrzymują one nagrody książkowe
.
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W JANOWIE
ul. Białostocka 16
16-130 Janów
tel/fax 857216013
spjanow@wp.pl