Kartka z kalendarza na stronę
WYSIWYG Web Builder
OGŁOSZENIE

NABÓR DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W JANOWIE
NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ODBĘDZIE SIĘ
OD DNIA 27 LUTEGO 2020 DO DNIA 9 MARCA 2020
DOKUMENTY DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY
oraz w zakładce REKRUTACJA.
(Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr 67/2020
Wójta Gminy Janów z dnia 24 stycznia 2020r)
ul. Białostocka 16
16-130 Janów
tel/fax 857216013
spjanow@wp.pl
STRONA ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W JANOWIE