Kartka z kalendarza na stronę
WYSIWYG Web Builder
Szanowni Państwo, Uczniowie

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym obowiązek nauki jest realizowana na odległość. Nauczyciele będą wykorzystywać różne sposoby komunikacji: e-dziennik, Prymus, e-maile, telefony. Będą też prowadzić zajęcia z uczniami poprzez Google Classroom, E-podręczniki i inne narzędzia do edukacji na odległość. Rozporządzenie wymaga od nauczycieli oceniania i kontrolowania postępów w nauce uczniów. Wszystkie materiały do nauki znajdują się na stronie internetowej szkoły zssjanow.pl w zakładce Dla uczniów.  Materiał umieszczony jest na czas od 26 marca do 3 kwietnia. W następnym tygodniu umieścimy materiały na okres od 6 do 10 kwietnia.

Uczniowie - starajcie się uczyć samodzielnie, to jest Wasza nauka, a nie Waszych Rodziców. Kontaktujcie się z wychowawcami lub nauczycielami (e-maile są na stronie szkoły) jeżeli napotkacie jakieś trudności. Wspierajcie się wzajemnie w stosowaniu nowych metod nauczania.

Życzymy wszystkim zdrowia, przypominamy o bezwzględnym stosowaniu się do wszystkich poleceń wydawanych przez władze i służby sanitarne mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronowirusa (czas zawieszenia zajęć należy spędzić w domu).

Tadeusz Giełażyn
aktualizacja 27.03.20
aktualizacja 25.03.20
aktualizacja 29.03.20
ul. Białostocka 16
16-130 Janów
tel/fax 857216013
spjanow@wp.pl
STRONA ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W JANOWIE