Kartka z kalendarza na stronę
WYSIWYG Web Builder
aktualizacja 05.10.20
aktualizacja 29.06.20
aktualizacja 26.02.21
aktualizacja 01.10.20
aktualizacja 01.02.21
aktualizacja 09.11.20
obowiązuje od 18.01.21
OGŁOSZENIE
NABÓR DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W JANOWIE
NA ROK SZKOLNY 2021/2022 ODBĘDZIE SIĘ
OD DNIA 1 LUTEGO 2021 DO DNIA 5 MARCA 2021
DOKUMENTY DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY
LUB ZE STRONY SZKOŁY (ZAKŁADKA „REKRUTACJA”)
(Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr 112/2021 Wójta Gminy Janów
z dnia 25 stycznia 2021r)
aktualizacja 01.02.21
ul. Białostocka 16
16-130 Janów
tel/fax 857216013
spjanow@wp.pl
STRONA ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W JANOWIE